Dostinex e-Recepta Online i konsultacja, ulotka i cena leku

Dostinex e-Recepta Online i konsultacja, ulotka i cena leku

Kabergolinynie należy stosować u kobiet z zaburzeniami związanymi z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny, które chcą karmić piersią. W niektórych przypadkach, po odstawieniu kabergoliny objawy wady zastawkowej serca uległy zmniejszeniu. Lek Dostinex działając bezpośrednio na receptory dopaminowe D2 pobudza je w komórkach przedniego płata przysadki, wywołuje silne i długotrwałe obniżenie stężenia prolaktyny, hamując jej wydzielanie.

Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Dostinex wskazana jest szczegółowa ocena czynnościprzysadki. Antagoniści dopaminyNie stosować równolegle z antagonistami dopaminy (m.in. pochodne fenotiazyny, pochodne butyrofenonu i tioksantenu, metoklopramid) z powodu ryzyka osłabienia działania kabergoliny. Zahamowanie laktacji fizjologicznejZahamowanie laktacji bezpośrednio po porodzie lub później, w celu przerwania wytwarzania pokarmu. Po doustnym podaniu radioaktywnej kabergoliny około 22% i 60% dawki zostaje wydalone w ciągu 20 dni odpowiednio z moczem i kałem.

Dostinex – ChPL (Charakterystyka Produktu Leczniczego) – pobierz

Dokładne informacje dotyczące charakterystyki produktu znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania preparatu. Ze względu na możliwe działania niepożądane pacjenci przyjmujący Dostinex powinni zachowywać szczególną ostrożność w przypadku wykonywania czynności wymagających uważności i szybkiej reakcji. Zahamowanie laktacji – należy podać w jednej dawce 1 mg kabergoliny w pierwszym dniu po porodzie. U pacjentów leczonych z zastosowaniem agonistów dopaminy, w tym kabergoliny, obserwowano występowanie objawów patologicznego hazardu, zwiększenie libido i hiperseksualność.

  • Wyjątek stanowią antybiotyki, które musisz zamówić do 7 dni od otrzymania zalecenia lekarskiego oraz leki immunologiczne – w tym wypadku receptę możesz zrealizować w ciągu 120 dni.
  • Ze względu na długi t1/2 leku, kobiety planujące ciążę powinny zaprzestać stosowania kabergoliny 1 mies.
  • W przypadku zażycia większej dawki leku Dostinex należy skonsultować się z lekarzem.
  • W przypadku stwierdzenia włóknienia leczenie należy przerwać.
  • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wady zastawek mają związek z kumulowaniem się dawek, dlatego też pacjenci powinni być leczeni najmniejszą skuteczną dawką. Podczas każdej wizyty należy dokonać ponownej oceny stosunku korzyści do ryzyka w celu stwierdzenia słuszności kontynuacji leczenia kabergoliną. Po podaniu kabergoliny może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując kabergolinę razem z innymi lekami obniżającymi ciśnienie tętnicze krwi. Zawsze należy poinformować swojego lekarza jakie leki na receptę, leki bez recepty lub produkty ziołowe są już przyjmowane. Należy podać w jednej dawce 1 mg kabergoliny (2 tabletki po 0,5 mg) w pierwszym dniu po porodzie.

Opis produktu Dostinex

Tak jak inne środki farmakologiczne, tak iten lek może wywoływać działania niepożądane. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć tabletkę Dostinex o określonej porze, to powinien przyjąć ją jak najszybciej. Jednak jeżeli pora zażycia kolejnej tabletki zbliża się, wówczas nie powinno się stosować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W takiej sytuacji zaleca się przyjęcie następnej tabletki o zwykłej porze i kontynuowanie terapii jak dotychczas.

Dawka tygodniowa powinna być zwiększana stopniowo, najlepiej o 0,5 mg na tydzień w odstępach miesięcznych, aż do uzyskania optymalnego działania terapeutycznego. Dawka terapeutyczna wynosi od 0,25-2 mg na tydzień, średnio 1 mg na tydzień. W przypadku zażycia większej dawki leku Dostinex należy skonsultować się z lekarzem. Objawy przedawkowania są przypuszczalnie takie jak objawy związane z nadmiernym pobudzeniem receptorów dopaminowych np. Nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowe, niedociśnienie ortostatyczne, splątanie, psychoza lub omamy.

Dodatkowo, słusznym postępowaniem może być podanie antagonistów dopaminy. Nie ma informacji na temat interakcji pomiędzy kabergoliną i innymi alkaloidami sporyszu, nie zaleca się więc jednoczesnego stosowania tych produktów w trakcie długoterminowej terapii produktem DOSTINEX. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni wziąć pod uwagę zmniejszenie dawki Dostinex.

Preparaty można odbierać wyłącznie w aptekach stacjonarnych. Wydają je farmaceuci po wcześniejszej weryfikacji danych znajdujących się na receptach. Zgodnie z ulotką Dostinex, wskazane jest zasięgniecie opinii lekarza również wtedy, jeśli te ostrzeżenia dotyczą sytuacji mającej miejsce w przeszłości.

Sprzedam estrofem, metypred, dostinex, biosteron

Dawka terapeutyczna wynosi zazwyczaj od 0,25 mg do 2 mg na tydzień, średnio 1 mg na tydzień. Produkt może być również stosowany w leczeniu gruczolaka przysadki, idiopatycznej hiperprolaktynemii lub zespołu pustego siodła tureckiego, związanego z hiperprolaktynemią. Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Łączne stosowanie z lekami obniżającymi ciśnienie krwi może spowodować wystąpienie niedociśnienia. Jeśli chodzi o Dostinex a ciążę, to dotychczas nie przeprowadzono wystarczających badań klinicznych, które pozwalałyby określić bezpieczeństwo stosowania preparatu podczas ciąży. Badania przeprowadzane na zwierzętach wskazały na spadek płodności oraz możliwy toksyczny wpływ na płód. U kobiet ciężarnych tabletki Dostinex można stosować tylko wtedy, gdy lekarz prowadzący uzna, że korzyści przewyższają ewentualne ryzyko. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce, aby zatrzymać proces laktacji, zalecana dawka to to 1 mg kabergoliny, czyli 2 tabletki po 0,5 mg w pierwszym dniu po porodzie. Następnie ilość jest zwiększana do momentu osiągnięcia dawki terapeutycznej.

Dlaczego nie widzę na stronie zdjęcia leku na receptę?

Brak danych dotyczących wydzielania leku do pokarmu kobiecego. Należy poinformować kobiety przyjmujące kabergolinę, u których laktacja nie została zatrzymana, żeby nie karmiły piersią w trakcie leczenia. U kobiet z zaburzeniami związanymi z nadmiernym wydzielaniem prolaktyny, które chcą karmić piersią, nie należy stosować kabergoliny. Ponadto należy podjąć działania zapobiegające zajściu w ciążę co najmniej przez miesiąc od zaprzestania leczenia lekiem DOSTINEX. Badania na zwierzętach wykazały przenikanie metabolitów kabergoliny do mleka. Nie ma odpowiednich badań dotyczących tego efektu u ludzi, stąd nie powinno się karmić piersią w trakcie terapii lekiem Dostinex lub nie stosować leku u pacjentek z hiperprolaktynemią, które planują karmienie piersią.

W wyniku przyjmowania kabergoliny pacjenci zgłaszali, że są senni. W przypadku pacjentów z chorobą Parkinsona przyjmowanie substancji https://www.batistarenovadaparanavai.com.br/ogoszenie-niezalenej-klasyfikacji-sklepow-ze/ czynnej wiązało się z występowaniem napadów nagłego zasypiania. W takim przypadku należy zmienić dawkę leku lub go odstawić.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.